Умови використання

1. Реєстрація клієнта

1.1. Оформляючи замовлення на сайті SmokeTime, Клієнт погоджується з цими умовами.

1.2. Особисті дані Клієнта не надаються третім особам, але зберігаються для надання послуги продажу товарів, представлених на сайті інтернет-магазину SmokeTime. Інтернет-магазин залишає за собою право використовувати цю інформацію в маркетингових цілях (аналіз даних про продажі товарів, аналіз відвідуваності сайту, електронна розсилка).

1.3. Реєструючись на сайті інтернет-магазину SmokeTime, Клієнт погоджується надати достовірну, точну інформацію про себе і своїх контактних даних.

2. Загальні положення

2.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією інтернет-магазину SmokeTime, далі по тексту - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://smoketime.com.ua/ (далі - «Інтернет-сайт»).

2.2. Моментом повного і безумовного прийняття Клієнтом пропозиції Продавця укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Клієнтом замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

3. Поняття і визначення

3.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» - вироби, аксесуари, комплектуючі та витратні матеріали;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Клієнт» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Клієнтом при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

4. Предмет договору

4.1. Продавець зобов'язується передати у власність Клієнта Товар, а Клієнт зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Клієнтом товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Клієнтом замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Клієнтом замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка і доставка замовлення Клієнту у власність на умовах цього Договору.

5. Порядок оформлення замовлення

5.1. Клієнт має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

5.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

5.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Клієнта до відома по телефону, за допомогою електронної пошти або месенджера.

5.4. При відсутності товару Клієнт має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

6. Порядок оплати замовлення

6.1. Оплата післяплатою здійснюється по факту отримання товару у відділенні транспортної компанії Нова Пошта за готівковий розрахунок в гривнях.

6.2. При не надходженні коштів в якості передплати за замовлення Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

7. Умови доставки замовлення

7.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Клієнтом умов цього договору.

8.2. Кліент зобов'язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

8.3. Клієнт має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Клієнтом при оформленні замовлення;
 • за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Клієнтом за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Клієнтом своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

9.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

9.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

10. Інші умови

10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://smoketime.com.ua/

10.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

10.3. Клієнт несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при оформленні замовлення і подальшої оплати товару Клієнт надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

10.4. Оплата Клієнтом оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Клієнта з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

10.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

10.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

10.7. Інформація, яку надає Клієнтом, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Клієнта виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Клієнту, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

11. Порядок повернення товару належної якості

11.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно з чинним законодавством України.

11.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Клієнта.

11.3. При поверненні Клієнтом товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Клієнтові.

12. Термін дії договору

12.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

12.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

12.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

0